Quảng Lãng – Wikipedia tiếng Việt

Quảng Lãng là xã thuộc huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Quảng Lãng
Địa lý
Diện tích 6,54[1]
Dân số  
 Tổng cộng 6.234 người (1999)[2]
 Mật độ 953 (1999)
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Hưng Yên
Huyện Ân Thi
Mã hành chính 12172[3]

Xã Quảng Lãng nằm ở phía tây của huyện Ân Thi.

Xã Quảng Lãng có quốc lộ 38 chạy qua.

  1. ^ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ. Tập 22 – Tỉnh Hưng Yên
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam